Tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 13.3.2023

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan miten TalliTori.com käsittelee asiakkaidensa, potentiaalisten asiakkaidensa, yhteistyökumppaneidensa ja mahdollisten muiden palveluidensa käyttäjien henkilötietoja, sekä muita (ei-henkilökohtaisia) tietoja.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkeen TalliTori.comin harjoittamaan palveluiden tuottamiseen. TalliTori.com sitoutuu noudattamaan henkilötietolakia, sekä muita sen toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

TalliTori.com kerää asiakkaistaan ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa myöhemmin kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: TalliTori.com

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Sähköpostiosoite info@tallitori.com, tai kulloinkin verkkosivuilta löytyvät yhteystiedot: https://tallitori.com/

3. Rekisterin nimi

TalliTori.comin asiakassuhteiden hoitamista koskeva henkilörekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

TalliTori.comin harjoittama autotallien ja varastojen vuokraustoiminta sekä tähän liittyvä oheisliiketoiminta edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Tämä käsittely perustuu vuokrasopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen, sen täytäntöönpanoon, oikeutettuun etuumme käsitellä tietoja, lakiin, tai annettuun suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, autotallien ja varastojen kunnossapitotehtäviin, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin, asiakasviestintään, vuokraustoimintaan liittyvien palveluiden kehittämiseen sekä vuokrakohteiden markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja markkinoinnissa ja viestinnässä. Käsittelyn tarkoituksena on yleisellä tasolla asiakassuhteiden hoitaminen, yhteydenpito, markkinointi, myynti, vuokraus sekä toiminnan kehittäminen.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja kerätään tarvittaessa mm. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä, sekä Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä. Asiakaspalvelun ja vuokravalvonnan asiakaspalvelutilanteissa puhelut saatetaan nauhoittaa asiakaspalvelutapahtumien todentamiseksi, sekä asiakaspalvelun laadun valvomiseksi ja kehittämiseksi.

Kiinnitämme erityistä huomiota rekisteröityjen yksityisyyden suojaamiseen ja noudatamme kaikessa tekemisessämme hyvää tietojenkäsittelytapaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa rekisteröidystä kerätään missäkin tilanteessa. Voimme käsitellä muun muassa seuraavia henkilötietoja vuokralaisista, vuokohteiden myyjistä, sekä mahdollisista kanssavuokralaisista: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, luottotiedot ja asiakasyritystä koskevat tiedot, kuten yrityksen yhteystiedot, sijainti- ja taloustiedot, sekä luottotiedot.

6. Tietojen luovutus

Tietoja voidaan jakaa kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja meidän toimeksiannostamme, jotta kykenemme tuottamaan palveluitamme.

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja ovat oikeutettuja käsittelemään ne rekisterinpitäjän edustajat, joilla roolinsa ja asemansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja.

Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten yhteistyökumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, pyritään suojaamaan kaikilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

8. Tietojen luovutus kolmansiin maihin

Henkilötietoja ei luovuteta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

9.  Tietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan, kun tiedoille ei ole enää rekisteriselosteen kohdassa 4. tarkoitettua tietojen käsittelyyn liittyvää tarvetta, tai kun muusta lainsäädännöstä tulevat tietojen vähimmäissäilytysajat umpeutuvat.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa milloin tahansa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, sekä saada jäljennös tiedoista.

Rekisteröidyllä on oikeus häntä koskevan tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen. Lisäksi rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevan tiedon poistamista rekisteristä tai vastustaa tietojen käsittelyä silloin kun käsittely perustuu annettuun suostumukseen, tai silloin, kun käsittelyperusteena on oikeutettu etumme, erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Rekisteröidyllä on aina kuitenkin oikeus vastustaa suoramarkkinointia.

Oikeuksia koskeva tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyynnössä tulee esittää kaikki tarpeelliset tiedot. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää täydentämään pyyntöä tai todistamaan henkilöllisyyden. Rekisterinpitäjä toimittaa tiedot 30 vuorokauden kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa hänen asuinpaikkansa tai työpaikkansa sijaitsee, mikäli hän katsoo, ettei rekisterinpitäjä ole käsitellyt hänen henkilötietojaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet, sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla, sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Mahdollisesti käytössä olevat suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esimerkiksi eniten käytetyt sivut). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla mahdollisesti olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esimerkiksi mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä niin sanotut kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista). Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Muutokset rekisteri- ja tietosuojakäytäntöön

Kehitämme palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuoja- ja evästeselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.